Ústav aplikovanej psychológie (ÚAPs) FSVaZ UKF buduje primárne vedecko-výskumnú činnosť v oblasti metodológie psychologického výskumu a v oblasti aplikovanej sociálnej psychológie. Pracovisko sa zameriava na vedecko-výskumnú činnosť a garanciu metodologickej pripravenosti pracovísk fakulty pre vedecko-výskumnú činnosť.