PaedDr. Martina Romanová, PhD., riaditeľka
e-mail: mromanova@ukf.sk
tel.č.: +42137/6408 793
kancelária: A602, konzultačné hodiny: streda 9:00-11:00

konzultačné hodiny (študijný poradca): štvrtok 8:30-10:00

  Prof. PhDr. Tomáš Urbánek, PhD. (profil na ResearchGate)
e-mail: turbanek@ukf.sk
tel.č.: +42137/6408 795
kancelária: A604, konzultačné hodiny: piatok 9:00-10:00
Mgr. Jana Turzáková, PhD., zástupkyňa riaditeľa (profil na ResearchGate)
e-mail: jturzakova@ukf.sk
tel.č.: +42137/6408 795
kancelária: A604, konzultačné hodiny: pondelok 9:00-10:00
  Mgr. Katarína Baňasová, PhD. (profil na ResearchGate)
e-mail: kbanasova@ukf.sk
tel.č.: +42137/6408 794
kancelária: A603, konzultačné hodiny: štvrtok 9:30 – 11:30

konzultačné hodiny (študijný poradca): pondelok 9:00-11:00

  Mgr. Miriama Hudáková, PhD. (profil na ResearchGate)
e-mail: mhudakova2@ukf.sk
tel.č.: +42137/6408 794
kancelária: A603, konzultačné hodiny: štvrtok 9:30 – 11:30

konzultačné hodiny (študijný poradca): utorok 9:00-11:00

Absolventi doktorandského štúdia na ÚAPs:

Mgr. Katarína Dančová, PhD.

Mgr. Miriama Hudáková, PhD.                                                                                                                                            Mgr. Kristína Hroncová, PhD.                                                                                                                                              Mgr. Mária Šišková, PhD.                                                                                                                                                    Mgr. Katarína Baňasová, PhD.
Mgr. Simona Belovičová, PhD.
Mgr. Michaela Hanzlíková, PhD.
Mgr. Jana Turzáková, PhD.
Mgr. Nina Hrdinová, PhD.
Mgr. Linda Ulická, PhD.
Mgr. Daniela Štangová, PhD.
PhDr. Lucia Gálová, PhD.
PaedDr. Martina Romanová, PhD.
PhDr. Zuzana Belovičová, PhD.
Mgr. Ema Benka, PhD.
PaedDr. Ivana Gallová, PhD.
PhDr. Eva Mikušková, PhD.
PaedDr. Lada Kaliská, PhD.
PaedDr. Vladimíra Čavojová, PhD.
PaedDr. Klaudia Danišková, PhD.
Ruth Kessler Shemesh, M.A., PhD.
Zahraniční študenti:
Antonia Siamionava (BLR)